Kontakt

Sandra Išić, predsjednica udruge
mob: 091/7876027

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula

Gajeva 3, 52100 Pula
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Mob: 098/9392472

Udruga civilnih invalida – inkluzija PulaZadrska 8, Pula 52100, Hrvatska
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Tel: 052/212074

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula

Carlijeva, 52100 Pula
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Mob: 098/9392472

Novosti

Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana udruga dijeli prigodne poklon pakete članovima udruge sa područja grada

Izlet brodom

U partnerstvu sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije –