Kontakt

Sandra Išić, predsjednica udruge
mob: 091/7876027

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula

Gajeva 3, 52100 Pula
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Mob: 098/9392472

Udruga civilnih invalida – inkluzija PulaZadrska 8, Pula 52100, Hrvatska
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Tel: 052/212074

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula

Carlijeva, 52100 Pula
​IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka
OIB: 23070008723
udruga.civilnih@net.hr
Mob: 098/9392472

Novosti

Likovno-kreativna radionica

Dana, 27.06. 2024 u prostorijama Udruge držana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena