Kreativnost i mašta

Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula organizirala je za članove udruge likovno-kreativnu radionicu u prostorijama Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske županije. Udruga provodi projekt „Izvaninstitucionalna skrb“, te u sklopu svojih aktivnosti provodi likovno-kreativne radionice.

Na likovno-kreativnoj radionica članovi su izrađivali mozaik lijepljenjem keramičkih komadića na podloge od različitih oblika pod vodstvom Margarete Juričić, likovne terapeutkinje i volontera. U nastavku je održano druženje uz zakusku i razgovor te rješavanje svakodnevnih problema na čelu sa predsjednicom Udruge civilnih invalida-inkluzija Pula, Sandrom Išić. Cilj provođenja je što aktivnije uključivanje članova u širu društvenu zajednicu, aktivno provođenje slobodnog vremena, te omogućavanja razvitka i afirmaciju kreativnih sposobnosti članova.
Radionicom su bile obuhvaćene osobe oštećena vida, teško pokretne i osobe s intelektualnim teškoćama.
Projekt sufinancira Istarska županija, grad Pula, Vodnjan, općina Fažana, Bale, Svetvinčenat.

Novosti

Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula dijeli prigodne poklon pakete

Edukativna radionica

Pozivamo članove udruge dana 23.11.2023. godine u 15,30 sati u prostorijama udruge ul. Zadarska 8,