Partnerstvo i suradnja

Udruga surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula, Crvenim križem Pula, Savezom udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, Dnevnim centrom za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula

Novosti

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena