Partnerstvo i suradnja

Udruga surađuje sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Pula, Crvenim križem Pula, Savezom udruga osoba s invaliditetom Istarske županije, Dnevnim centrom za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula, Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula

Novosti

Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana udruga dijeli prigodne poklon pakete članovima udruge sa područja grada

Izlet brodom

U partnerstvu sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije –