Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula podijelila je poklon pakete sa prehrambenim namirnicama korisnicima sa područja grada Pule, Vodnjana, te općina Ližnjan, Fažana, Barban, Marčana, Žminj i Svetvinčenat.

Udruga je dobila financijska sredstva iz proračuna Istarske županije, gradova i općina, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, HBOR-a, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te su djelatnici poslovnice FINE u Puli prikupljali prehrambene namjernice.

Udruga je osnovana 2011. godine sa svrhom pružanja podrške osobama s invaliditetom pri uključivanju i ravnopravnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice. Cilj rada udruge je senzibilizirati javnost o potrebama i prisutnosti osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, te poštivati ljudska prava osoba s invaliditetom.

Jedanput tjedno osobna asistentica Orijeta Vitasović obilazi korisnike. Udruga pruža korisnicima uslugu osobnog asistenta i videće pratnje, pomoć u kući osobama s invaliditetom odnosno nepokretnim osobama koje su ovisne o tuđoj pomoći, teškoćama u kretanju, oštećenjem vida i sluha, multiplom sklerozom i mišićnom distrofijom, te osobama sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

Udruga se ovim putem obraća široj javnosti da nam pomogne donacijama u prikupljanju prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština za potrebite, te financijskih sredstava za plaću osobne asistentice i videće pratnje, koja pomaže i pruža pomoć korisnicima kao i pružanje psihološke pomoći korisnicima. Donacije se mogu uplatiti na broj žiro računa.
IBAN: HR7324070001100365769 OTP banka. Kontakt telefon 099/7810812

Novosti

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena