Pomoć osobnog asistenta i videća pratnja

Udruga svakodnevno članovima na području grada Pule, Vodnjana, općine Marčana i šire okolice pruža pomoć osobnog asistenta i videće pratnje. Svi potrebiti članovi mogu se obratiti svakodnevno od 10 do 13 sati na broj telefona 091/7876027 i zatražiti pomoć ili savjet.

Novosti

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena