Psihološka pomoć korisnicima

Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć i savjet telefonskim putem i putem e-maila svaki radni dan od 9,00 do 13 sati. Psihološku pomoć pruža Loredana Prodan Kurz, psiholog, psihoterapeut-grupni analitičar.

Tel: 091/7876027

e-mail: udruga.civilnih@net.hr

Novosti

Povodom uskršnjih blagdana

Uoči uskrsnih blagdana u prostorijama Udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovnog terapeuta Helena