Vrijedna donacija udruzi od HEP-a

Udruga je aplicirala projektom “Izvaninstitucionalna skrb” na Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2017. godini Svjetlo na zajedničkom putu. Udruga je dobila vrijednu donaciju u iznosu od 15.000,00 kn, koju će utrošiti za plaću njegovateljica Mire Tušćan koja radi na području Grada Buzeta i Orijete Vitasović koja radi na području Grada Pule, Vodnjana i na području Općina Ližnjan, Medulin i Marčana.

Glavni cilj projekta je pružanje pomoći u kući starim i nemoćnim osobama i invalidnim osobama odnosno osobama koje su nepokretne, s teškoćama u kretanju, oštećene vida i sluha, multiplom sklerozom, mišićnom distrofijom, intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

Projekt financira Istarska županija, grad Pula, Vodnjan, općina Medulin, Ližnjan, Fažana, Marčana, Svetvinčenat, Bale, Kršan.

Novosti

Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana udruga dijeli prigodne poklon pakete članovima udruge sa područja grada

Izlet brodom

U partnerstvu sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije –