Međunarodni dan bijelog štapa

Povodom Međunarodni dan bijelog štapa u prostorijama udruge održana je likovno-kreativna radionica. Članovi udruge crtali su zatvorenih očiju fraktalne crteža bojicama i flomasterima. U provođenju

Izlet brodom

U partnerstvu sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula, te u suradnji sa Udrugom ronilačkih centara „Altum Mare“

Održana likovno kreativna radionica

U prostorijama udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovne terapeutkinje Livie Babić. Članovi su crtali netradicionalnu tehniku crtanja užetom s akrilnim temperama. Tempere različitih

Institucionalna podrška

Udruga je ostvarila trogodišnju financijsku podršku apliciranjem na javni natječaj po nazivom Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge/neprofitne organizacije od Grada Pule za provedbu projekta

Pomoć osobnog asistenta i videća pratnja

Udruga svakodnevno članovima na području grada Pule, Vodnjana, općine Marčane i šire okolice pruža pomoć osobnog asistenta i videće pratnje. Svi potrebiti članovi mogu se

Psihološka pomoć korisnicima

Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć i savjet telefonskim putem i putem e-maila svaki radni dan od 9,00 do 13 sati. Psihološku pomoć pruža Loredana Prodan

Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana Udruga civilnih invalida – inkluzija Pula dijeli članovima udruge prigodne poklon pakete. Paket možete preuzeti radnim danima ponedjeljkom, srijedom i