Podjela poklon paketa

Povodom božićnih i novogodišnjih blagdana udruga dijeli prigodne poklon pakete članovima udruge sa područja grada Pule, Vodnjana, te općine Ližnjan, Fažana, Barban, Marčana, Medulin, Žminj

Međunarodni dan bijelog štapa

Povodom Međunarodni dan bijelog štapa u prostorijama udruge održana je likovno-kreativna radionica. Članovi udruge crtali su zatvorenih očiju fraktalne crteža bojicama i flomasterima. U provođenju

Izlet brodom

U partnerstvu sa Udrugom roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula, te u suradnji sa Udrugom ronilačkih centara „Altum Mare“

Održana likovno kreativna radionica

U prostorijama udruge održana je likovno-kreativna radionica pod vodstvom likovne terapeutkinje Livie Babić. Članovi su crtali netradicionalnu tehniku crtanja užetom s akrilnim temperama. Tempere različitih

Institucionalna podrška

Udruga je ostvarila trogodišnju financijsku podršku apliciranjem na javni natječaj po nazivom Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge/neprofitne organizacije od Grada Pule za provedbu projekta

Pomoć osobnog asistenta i videća pratnja

Udruga svakodnevno članovima na području grada Pule, Vodnjana, općine Marčane i šire okolice pruža pomoć osobnog asistenta i videće pratnje. Svi potrebiti članovi mogu se

Psihološka pomoć korisnicima

Članovi mogu zatražiti psihološku pomoć i savjet telefonskim putem i putem e-maila svaki radni dan od 9,00 do 13 sati. Psihološku pomoć pruža Loredana Prodan